Disable Preloader

O nama

O GLAVNOM PREDAVAČU: doc.dr.sc. Davor Perkov


Davor Perkov

Docent sam i doktor ekonomskih znanosti. Od 2005. Sam profesor na Sveučilištu Libertas u Zagrebu gdje predajem više kolegija među kojima su „Organizacija“ i „Operacijski menadžment“, te „Globalizacija“ na doktorskom studiju. Već 19 godina suradnik sam i sveučilišta VERN' na kojemu izvodim kolegij „Digitalna transformacija i novi oblici organiziranja“ na spec. dipl. studiju Poduzetnički menadžment.

Paralelno s akademskom karijerom, kao certificirani poslovni konzultant EU radim s menadžerima i pomažem im u savladavanju vještina vođenja, organizacije i kompleksnih procesa organizacijskih promjena. U proteklih više od 20 godina savjetovao sam niz privatnih kompanija u Hrvatskoj, Sloveniji i Makedoniji, uključujući Atlantic Grupu, Auto Hrvatsku, Kraš, Bluesun Hotels&Resorts, Gavranović, Končar-Elektroindustriju, Kontrol biro, Mesnu industriju Ravlić, Polikliniku Bagatin, Shimadzu, Valamar Rivieru, Weber Escal te Savu i Triglav (Slovenija) i MAN Importer (Makedonija) i dr.

Stalni je suradnik Veleučilišta Effectus i Aspira, te poslovnih učilišta Experta i Altius. Također sam radio i s menadžerima različitih javnih organizacija kao što su Hrvatski autoklub (HAK), Financijska agencija Fina, Hrvatske šume, HAMAG-Bicro, INA, Odašiljači i veze, Pleter usluge i Narodne novine.

U kontinuitetu sam jedan je od najbolje ocijenjenih predavača na sveučilištima Libertas i VERN. Znanstveni sam suradnik i profesor stručnih studija u trajnom izboru. Često nastupam na međunarodnim konferencijama kao autor (objavio sam više od 20 znanstvenih i stručnih radova), keynote speaker ili motivacijski govornik.

Suautor sam šest knjiga-udžbenika te samostalni autor nove, sedme knjige „Upravljanje promjenama u poslovnoj organizaciji digitalnog doba“ (Narodne novine, 2019) koja je u kratkom vremenu doživjela veliki uspjeh, rasprodanu prvu nakladu i dotisak.

Doktorirao sam na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu 2008. s disertacijom pod naslovom „Upravljanje promjenama uz održivi rast poduzeća“ (mentor: emeritus prof.dr. Velimir Srića). Pri uglednoj Međunarodnoj poslovnoj školi IEDC Bled završio sam „General Management Programme“.

Poznato je da u poslovnoj zajednici uživam ugled konzultanta koji na edukacijskim radionicama s obiljem pozitivne energije, dinamike i umješnosti kombinira teorijske postavke s praksom. Pritom se koristim svojim dugogodišnjim međunarodnim iskustvom menadžera u turističkoj i prehrambenoj industriji, odnosno u konzultantskoj i akademskoj karijeri koja traje više od dva desetljeća.

Kontakti:
www.perkov-savjetovanje.hr
dperkov@libertas.hr
Mob. 091 60 555 00