Disable Preloader

Studije poslovnih slučajeva
Kao vrlo poučan i prepoznatljiv edukacijski alat, na seminarima Perkov savjetovanje d.o.o. koristimo studije poslovnih slučajeva - svojevrstan spoj teorije i prakse menadžmenta - kako one domaće tako i inozemne.

Svojom metodologijom ovakve studije (engl. case studies) omogućavaju polaznicima dublje razumijevanje pojedine teme seminara, tj. sustavan i empirijski istraživački pogled u određenu situaciju konkretnog gospodarskog subjekta te analizu poslovanja i načina ostvarivanja poslovnih rezultata.

Naše studije su originalni (većinom nepublicirani) radovi i predstavljaju plodove vlastitog autorskog istraživanja našeg glavnog konzultanta. Pripremljene su kao praktična ilustracija teorijskih paradigmi i kao temelj za interaktivnu raspravu polaznika seminara, a ne kao eksplicitni primjer učinkovitog ili neučinkovitog pristupa rješavanju stvarne poslovne situacije.


ikonadividerikonadividerikonadividerikona
KODAK   
dividerikonadividerikona
Lego   
dividerikonadividerikonadividerikonadivider